top of page
12112457_1005366079521131_5113132563788465955_n
12299153_1005366149521124_5799275077541147024_n
12249917_1005366082854464_2015896597534733819_n

מפגש עם תיכון כברי 

בי"ג כסלו התקיים מפגש תלמידי שכבת י"א בין תלמידי ישיבת "שעלי תורה" בית שמש ותיכון "כברי" מהגליל המערבי. צוות הישיבה ובראשם ראש הישיבה פרסו את משנת הציונות הדתית. לאחר מכן למדו הבנים בחברותות סוגיה אמונית.
מרבים אהבה. מרבים אמונה

bottom of page