top of page
MKS_3382.JPG

דבר ראש הישיבה

הרב רפי אסולין

בחסדי ה' זכינו להיות מחלוצי המוסדות העל יסודיים התורניים בעיר, וככאלה, אנו רואים בצד זכות זו אחריות רבה בהתוויית הדרך התורנית-לאומית בבית שמש וסביבותיה

 

בישיבה, שמנו לנו למטרה, ללוות את הנער

בשנות גיל ההתבגרות לחייו, שנים גורליות ומשמעותיות בהתפתחותו, אשר יש בהן כדי להשפיע באופן ניכר על עתידו. המפגש עם עולם הישיבה, נועד לצקת תוכן רוחני בריא וחיוני לשנים אלו

 

 

מלאכת השילוב של שמרנות מחד וחדשנות מאידך - היא הערובה לצמיחתו של בוגר הישיבה האידיאלי, כדוגמת "סולם יעקב" המוצב ארצה ,עשיר במגוון תחומי דעת ומצויד בכלי מדע ומחקר חדשניים ואיכותיים, וראשו - ידיעותיו התורניות ואישיותו הערכית, מגיע השמימה, כמאמר הרב קוק ב"אגרות": "הישן יתחדש - והחדש יתקדש

 

הורים יקרים, בשנים אלה שבהן מעצב הנער את זהותו האישית, הדתית והלאומית, זקוק הוא לקשר האישי והבלתי אמצעי עם הצוות החינוכי ובעיקר עם הר"מ - המחנך. לשם כך בחרנו עבורו את מיטב הרמי"ם הניחנים בתכונה זו של מתן יחס אישי, חם ומכבד

 

צוות הישיבה עמל באופן תדיר להתחדש ולחדש איש איש בתחומו, על מנת לאפשר לבנכם ללמוד בישיבה תיכונית שמשלבת הלכה למעשה - איכות ומקצועיות תורנית ואקדמית לצד סביבה משפחתית חמה ואוהבת

 

מוקירכם, הרב רפי אסולין

bottom of page