הרשמה לישיבה לשנה"ל תשע"פ

מועדים חשובים בתהליך הרישום

 
תהליך הרישום

 לנוחיותכם ניתן להוריד את קובץ הרישום לישיבה 

יש למסור את הקובץ למזכירות הישיבה

מחכים לכם משפחת הישיבה