top of page

הרשמה לישיבה לשנה"ל תשע"פ

מועדים חשובים בתהליך הרישום

יצירת קשר
תהליך הרישום

 לנוחיותכם ניתן להוריד את קובץ הרישום לישיבה 

יש למסור את הקובץ למזכירות הישיבה

מחכים לכם משפחת הישיבה

bottom of page