הרשמה לימי היכרות לתלמיד

מסלול ישיבה

י"ט טבת

תודה רבה לכל מי שנרשם והגיע! נהיה בקשר בהמשך

מסלול בית מדרש

כ"ג טבת/א' שבט

פלייר בימד.jpeg