רישום יום חשיפה עם שלושת הנתיבים: סייבר, תקשורת וסביבה