רישום יום היכרות לעולים לכיתה ז' מסלול בית מדרש

 שנה"ל תשפ"א