יום חשיפה לעולים לכיתה ט ישיבת שעלי תורה

רישום יום היכרות לעולים לכיתה ט' לנשה"ל תש"פ