top of page
יום חשיפה לעולים לכיתה ט ישיבת שעלי תורה

 לקראת כיתה ז' שנה"ל תשפ"א

מחכים לכם

משפחת הישיבה

אם הטופס לא נטען באתר

לחצו כאן

נא מלאו את טופס ההרשמה והעלו אותו לאתר

bottom of page