IMG-20161215-WA0031
IMG-20161215-WA0005
IMG-20161215-WA0032
IMG-20161215-WA0007
WhatsApp Image 2016-12-13 at 10.51.12
WhatsApp Image 2016-12-13 at 10.51.12 (1)
WhatsApp Image 2016-12-12 at 10.44.33
WhatsApp Image 2016-12-12 at 10.44.52
WhatsApp Image 2016-12-12 at 10.45.09
WhatsApp Image 2016-12-12 at 11.00.45
WhatsApp Image 2016-12-12 at 11.00.46
WhatsApp Image 2016-12-12 at 12.14.53
WhatsApp Image 2016-12-12 at 12.14.54
WhatsApp Image 2016-12-11 at 09.28.05
WhatsApp Image 2016-12-11 at 17.11.40
WhatsApp Image 2016-12-11 at 17.11.43

שבוע אהבת תורה כסלו תשע"ז

בחודש כסלו קיימנו בישיבה שבוע שבו אנו מגבירים את לימוד התורה בישיבה , התלמידים שקדו על לימוד הגמרא וחזרות על הדפים שנלמדו בשיעורי גמרא בעיון ובבקיאות. וכן זכינו לשמעו שיעורי תורה רבים מרבנים שהגיעו להשתתף בשבוע זה. סיום השבוע נחתם בערב לימוד אבות ובנים ושיחה של הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א

  • YouTube Social  Icon
צור קשר
דף הבית

yeshiva160@gmail.com -ישיבה תיכונית שעלי תורה בית שמש      נחל שורק 16  רמת בית שמש     טלפון: 02-9914054   פקס- 02-9914054    דוא"ל