רישום יום היכרות לעולים לכיתה ז' מסלול ישיבה

 שנה"ל תשפ"א