יחידה 16
יחידה 17
יחידה 18
יחידה 19
שאלות ספר יהושע
שאלות ספר שופטים
שאלות ספר שמואל
יחידה 10
יחידה 11
יחידה 12
יחידה 13
יחידה 14
יחידה 15

תנ"ך בגדול

סיליבוס התוכנית
יחידה 6
יחידה 7
יחידה 1
יחידה 8
יחידה 9
שאלות חזרה
יחידה 2
יחידה 3
יחידה 4
יחידה 5
  • YouTube Social  Icon
צור קשר
דף הבית

ytshaletora@gmail.com -ישיבה תיכונית שעלי תורה בית שמש      נחל שורק 16  רמת בית שמש     טלפון: 02-9914054   פקס- 02-9914054    דואר אלקטרוני