היה שותף  לחידוש בית המדרש 

של הישיבה 

בשבח והודיה לה' יתברך בימים אלו נכנסים תלמידי הישיבה לבית המדרש המחודש של הישיבה 

לפניכם מספר דרכים להיות שותפים במצווה חשובה זו

"קנה כסא לבנך בבית המדרש" 

 

עלות כסא בבית המדרש 1080 ש"ח 

"הנצחות וברכות" 

בחזית בית המדרש יוצב קיר אבנים בגדלים שונים להנצחה וברכה

"כל איש אשר ידבנו ליבו"