top of page
20151113_103658
20151106_082541 (1)
IMG_0788
26122013086
26122013083
IMG_0754
23122013072
23122013071
14092014056
04092014053

מסלול בית מדרש

עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח""

כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם פן יכחשו לך.

"דרוש אותם - וימצא לך מיד

(הראי"ה קוק זצ"ל , אורות הקדש )

מסלול בית המדרש בישיבת שעלי תורה הינו מסלול שש שנתי (ז-יב) אשר בא לגדל בני תורה מתוך הארת החן המיוחד הנמצא בכל תלמיד ותלמיד, בדיבוק חברים , העמקה אמונית, ושמחה בעבודת השם

 

 

-היחוד והיחד

צוות הרמי"ם המורים והצוות היעוצי מלוה את תלמידים באהבה רבה ופועל למצוא ולהאיר את יחודו

של כל תלמיד, וללותו בדרך היחודית שלו, יחד עם גיבוש הכיתות והמסלול כמשפחה אשר מתפתחת יחדיו בשנות ההתבגרות

 

-יראתם קודמת לחכמתם   לימוד אמונה

ההבנה כי על בן דורנו לבסס ולהעמיק את יסודות האמונה עומדת במרכז תכנית האמונה, כאשר כל יום מתחיל בלימודי האמונה מתוך חיבור לעולמם של בני הנעורים, והמקביל בשעות השי"ח (שיחה, יראה, חברה) בהם דנים בני החבורה בנושאים אמוניים דרך פעילות מחברת. במהלך חודשי השנה אנו עוסקים בנושא

חודשי אמוני, בברור לימודי וחויה חברתית מחברת

 

-פקודי ה' ישירים משמחי לב

תלמידי  המסלול עוסקים ברוב שעות היום בלימוד תורה, לימודי גמרא בעיון ובקיאות, עם בניית כלים בניתוח הסוגיה, מתוך שאיפה לבנות יכולת של לימד עצמאי

כמו כן אנו עוסקים בפיתוח יכולת הכתיבה החל מסיכום סוגיה ועד לכתיבת מאמרים עיוניים והלכתיים

 

בנוסף עוסקים הנערים בלימודי ההלכה עם רכישת כלים ללימוד ההלכה דרך השו"ע ונושאי כליו עד לדברי הפוסקים האחרונים מתוך הדגשת הערך של תורת חיים המחיה ומנחה את היהודי בכל אורחות חייו.

בלימודי התנ"ך מעמיקים הנערים בלימודי התורה והפרשנים, ובלימודי הנביאים בהקיף ובאיכות - כל זאת מתוך ראייה אמונית הרואה בתנ"ך ספר התשתית לבניין האמוני ביחס לאדם ולאומה

 

-תורה עם דרך ארץ

במסגרת מסלול בית המדרש לומדים הנערים את כל הלימודים הכלליים ברצינות רבה, עם צוות מקצועי ואיכותי, המלווה את התלמידים ככיתה וביחס פרטני לכל תלמיד. בחטיבת הביניים נלמדים מקצועות מתחומי הדעת השונים תוך שימת דגש על רכישת יסודות ומיומנויות הלמידה, כחלק מתוכנית לימודים שש שנתית, מתוך מטרה להכשירם בהמשך דרכם בבחינות הבגרות ולהגיע לתעודת בגרות מלאה ואיכותית במגוון רחב של מגמות בהתאמה ליכולתו של כל תלמיד

תלמידינו מגיעים במבחני הבגרות להישגים גבוהים ולתעודת בגרות איכותית

 

-קום והתהלך בארץ

 

מתוך אמונה בקדושתה של ארץ ישראל והצורך לחוש את רגבי אדמתה אנו יוצאים לטייל במרחבי הארץ בתדירות רבה, בין בטיולים של כמה ימים הכוללים לינת שטח, ובין בטיולים חד יומיים במסגרות שונות ובכיתות ח-ט במסגרת תכנית השל"ח (שדה,לאום, חברה)ה

 

- פעילות חברתית

 

הפעילות החברתית במסלול פועלת על פי הנושאים האמוניים הנלמדים במהלך החודשים - כך בחויה מחוברת אל הלימוד האמוני.

במסלול פועלת תכנית חברתית עשירה ומגוונת הכוללת עונגי שבת, סעודות שבת, ושבתות ישיבה במגוון מקומות שונים במרחבי הארץ.

כמו כן מתקימות פעילויות כיתתיות רבות, בערבי כיתה,"טיש" כיתתית, המגבשות את החבורה כחבורה מגובשת ושמחה. הנערים משתתפים בהרצאות מרתקות, ימי ישיבה בישיבות גבוהות, מפגש עם תלמידי חכמים ועוד

תלמידי מסלול בית המדרש נהנים מהמסגרת הותיקה, המנוסה ואיכותית של בית ישיבת "שעלי תורה".

מתוך ראיה כלל ישראלית ומחויבות לגדול כתלמידי חכמים התורמים לעם אשר בציון, ויחד עם ההתפתחות האישית התלמידים פעילים בהתנדבות ונתינה בישיבה ומחוצה לה.

 

 

 

bottom of page