top of page

דברי ברכה מהנהלת הישיבה

מנהל חטיבת הביניים מסלול ישיבה

הרב חיים גוטליב

הורים ותלמידים יקרים,
הימים שבין שבת מברכים חודש ניסן לבין ראש חודש ניסן עצמו הם ימים מיוחדים ביותר. מישהו משער למה? תמיד מוצאים משהו מיוחד בימים / בפרשת השבוע / הכל מיוחד... ובכן, בגמרא במסכת ראש השנה (דף י' ע"ב) ישנה מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר מתי נברא העולם: רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. מסביר האור החיים בפרשת בראשית (פרק א' אות ט"ז) על פי מדרש רבה, שהיו שני שלבים בבריאה – בתחילה חשב לברוא את העולם ואח"כ הוציא את מחשבתו לפועל. אם כך ניתן לומר שבניסן חשב ובתשרי הוציא מחשבתו לפועל  - שיטת רבי אליעזר או להיפך – בתשרי חשב ובניסן הוציא מחשבתו לפועל כשיטת רבי יהושע. אומר האורח חיים ששתי הפעולות נחשבות בריאה וזה נרמז במילה 'בראשית – ב' ראשית – פעמיים ראשית, אחת למחשבה ואחת למעשה.
מבחינת העיתוי, על פי לוח השנה, שני מועדים אלו מיוחדים; תשרי היא התקופה של טרום זריעה – לפני שיוצאים לדרך לשנת זריעה, גשם, צמיחה ויבול – מפתחים תקוה גדולה המפעמת בלבבות , הכהן הגדול מתפלל: "אם שחונה (=חמה) – גשומה", יוצאים לשנה חדשה, בבחינת 'לך אכול בשמחה לחמך' שבמוצאי יום כיפור, שמחת בית השואבה. עונת הסתיו בגווני דימדומים כשמחת כלולות – חופה אחרי השקיעה. תקופת ניסן – הכל מנץ פורח, הכל ירוק וחי , 'תדשא הארץ דשא'. בסתר הלב יודעים כי בקרוב יחם היום והשדות יצהיבו. שבעת המינים תלויים בעונה שבין פסח לשבועות ומזג האויר – רוח דרומית וצפונית הנושבות לחילופין בעונה זו משמעותיות במאוד לקיום היבול או חלילה להשמדתו. גורל הלחם, היין והשמן לשנה כולה נחרץ בחמישים הימים של העומר. עונת האביב בחדוות הארץ המלבלבת בחודש ניסן היא כתפאורת רקע לעת כלולות של ישראל והקב"ה, נעימת שיר השירים, חופה לפני השקיעה.
ידוע לנו שיום ראש השנה הוא היום הששי לבריאה, יום בריאת האדם. לפי זה כ"ה באלול היה היום הראשון לבריאה. כאמור , בניסן הוא גם יום בריאה – כ"ה באדר היה היום הראשון לבריאה. ובכן אנו כעת ממש בימי הבריאה  - נכון שאלו ימים מיוחדים ביותר, אמרתי לכם..
ננצל את הימים לתפילה לשנה טובה, לתקוות חדשות ולחידוש רצונות. תהא שנה ללא נגע  (ל+נ = פ). כל אחד חושב עכשיו על חבר טוב, על משפחתו , על הר"מ שלו ומברך אותו לשנה טובה. אפשר גם לשלוח כרטיס ברכה. בברייתא של מחלוקת ר' יהושע ור' אליעזר כתוב שלפי שתי השיטות בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. יהי רצון שנזכה לראות בקרוב את אור האמונה והגאולה המפציע .
בדרך כלל אנו יוצאים לטיול השנתי בעונה זו , טובלים ביפי ארצנו ונושמים את אוירה הצח והמחכים של ארץ הקדש. זהו טיול השיא של השנה. אנו מאוד מצפים לו וזוכרים את נועמו לשנים רבות לאחר מכן. השנה אנו יוצרים דרכי התקשרות בין אדם לחברו באופן חדש. הגוף ספון בבתינו והגעגועים והרצון להיפגש גוברים. לכמיהה זו ערכים רבים. כיצד נביא לידי ביטוי את אותה ערבות ההדדית שבימי שגרה היתה הבסיס למפגש היומי בינינו? נקודה למחשבה. אולי יש חברים ש'מחוברים' פחות ומצפים לי.. כעם אחד ומיוחד מפעימה כל עת שכזאת הערבות ומסירות בין יהודים שאין כדוגמתה בין האומות. כמה מרגש היה לקרוא על מבצע השבת הבנים מפרו הרחוקה. ארבעה מטוסים וארבע עשרה שעות טיסה. יש לנו בית. יש לנו משפחה. 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'. 
חודש טוב ומבורך
מתגעגע למאור הפנים, לחיוכים ולחדוות הלימוד המשותפת שלנו.
הרב חיים גוטליב

סגן ראש הישיבה וראש מסלול ביהמ"ד

הרב צחי משען

הורים ותלמידים יקרים!

אנו עומדים בימים מורכבים לעם ישראל ולעולם כולו. דברים שהיו פשוטים בשגרה  שלנו השתבשו. 
אנו פותחים בהודיה לה' שבאתגר הגדול יש לנו מדינה יהודית הדואגת לעם היושב בציון.
מתוך כך על מנת לחזק את העולם כולו אנו מתחזקים בשלושת העמודים עליהם העולם עומד :
עמוד התפילה  - גם בימים שלא תמיד יש מניין מסודר.
עמוד החסד - של נתינה גדולה של תלמידינו למען האוכלוסיה  הבוגרת בעיר. וכל אחד מאיתנו בסביבה הקרובה אליו . 
עמוד התורה -  בלמוד בהובלת הרמים . 
אנו פותחים בעזר ה' ביסוד בית מדרש חי באתר הישיבה עם מגוון שעורים מרבני הישיבה וצוות המורים.  
נשמח מאוד שתקבעו את מושבכם בבית המדרש זה ותמלאו את הימים בתורה מתוך שמירה על כללי הבריאות.
כמו כן  באתר  טופס המציע חברותות בין הבנים הבוגרים לצעירים במסגרת ההתנדבות האישית שלהם .
מאחלים לכולנו בריאות איתנה ומצפים לראות אם בישיבה במהרה.
אוהבכם ,
הרב צחי משען

ראש הישיבה

הרב רפי אסולין

משפחת הישיבה, צוות הורים ותלמידים יקרים! 
בפתחו של השבוע השני מאז שעזבנו את ספסל הלימודים. 
החל מהשבוע שחלף סגלנו בישיבה מערך לימודים אחר מכל מה שהכרנו עד כה.
💼המחשב והנייד הפכו לכלי למידה.
💼למידה סביב השעון. 
💼למידה במרחב הביתי.
 בסוף שבוע שעבר הנהלת הישיבה התכנסה להערכת מצב והפקת לקחים.
בין היתר עלה הצורך בבית מדרש וירטואלי שיאפשר שיעורים מוקלטים במגוון נושאים. 
בית מדרש כזה יאפשר לתלמיד לבחור את השעה הנוחה לו ללמידה
בשיעור המוקלט הוא יפגוש שיעור חי של אחד מאנשי הצוות.
בנוסף בית המדרש פתוח להורים ולכל המעוניין לנצל את הזמן הפנוי שנכפה עלינו ללמידה.
אני מבקש להודות לצוות הרמים ומורי/ות הישיבה שנרתמו להוראה מרחוק ולצד ניהול הבית הפרטי המשיכו בשליחת שיעורים עבודות והקלטת שיעורים.
בברכת ייש"כ לעמלים על מלאכת הקמת בית המדרש.
נישא יחד תפילה לראות עוד השנה את מאמר חז"ל בפועל: "בניסן נגאלו ישראל ובניסן יגאלו"
בברכת התורה והחינוך
הרב רפי

bottom of page