היה שותף  לחידוש בית המדרש 

של הישיבה 

הנצחות וברכות

בחזית בית המדרש יוצב קיר אבנים בגדלים שונים להנצחה וברכה

אבן ארד 1800 ש"ח

אבן כסף 3600 ש"ח

אבן זהב 5400 ש"ח