טיול שנתי חטיבה

WhatsApp Image 2017-03-30 at 17.09.36

WhatsApp Image 2017-03-30 at 17.09.36

WhatsApp Image 2017-03-30 at 16.04.14

WhatsApp Image 2017-03-30 at 16.04.14

WhatsApp Image 2017-03-29 at 18.15.56

WhatsApp Image 2017-03-29 at 18.15.56

WhatsApp Image 2017-03-28 at 15.21.35

WhatsApp Image 2017-03-28 at 15.21.35

WhatsApp Image 2017-03-29 at 09.24.57

WhatsApp Image 2017-03-29 at 09.24.57

WhatsApp Image 2017-03-28 at 22.52.49

WhatsApp Image 2017-03-28 at 22.52.49

WhatsApp Image 2017-03-29 at 07.39.53

WhatsApp Image 2017-03-29 at 07.39.53