top of page

כיתה יא3

ישעיהו א
ישעיהו ב
ישעיהו ז
ישעיהו י
ישעיהו יא
ישעיהו לה
ישעיהו נח
נביא- הרב אלישיב ריין
מצגת א' -מבוא לעימות
מצגת ב' -הערכות למלחמה
מצגת ג' -העימות
מצגת ד' -טענות ישעיה
bottom of page