top of page

גלריה שנה"ל תשע"ז

ראש חודש כסלו 

שבוע אהבת תורה כסלו

חנוכת בית המדרש תשע"ז

סרטי מגמת קולנוע

טיול שנתי תיכון

טיול שנתי חטיבה

יום ירושלים תשע"ז

יש"כ לחבורת הסייבר הצעירים של הישיבה ולמורה שי לוי על הזכייה

במקום  השלישי

בתחרות הארצית

bottom of page