top of page

מדעי המחשב

מס' יחידות לימוד: 5

 

 

-רציונל

המגמה מומלצת לתלמידים בעלי חשיבה ריאלית שאוהבים מספרים/מתמטיקה ואתגרים לוגיים. במגמה תיהנו מהיכרות עם עקרונות התכנות, מצורת חשיבה מיוחדת ומועילה בפתרון בעיות, מיצירתיות, ומתעודת בגרות שפותחת שערים ללימודים ריאליים.(5 יח"ל)מ

עולם המחשבים מקיף אותנו ומשנה את חיינו. המחשב כיום הינו כלי עבודה המעורב כמעט בכל  תחום מקצועי
ידע במדעי המחשב מעניק לתלמידים נקודת זינוק טובה יותר בתחום בו יבחרו להתמקצע בעתיד פותח אפשרויות רבות הן בשירות הצבאי והן בקבלה לאוניברסיטאות

 

 במסגרת הלימודים מפתחים התלמידים דפוסי חשיבה חדשים, המקנים להם זוויות ראיה נוספת. אלה  מסייעים להם במימוש פרוייקטים במקצועות לימוד שונים, ובהמשך דרכם בכל התחומים שיבחרו.  הלימודים אינם דורשים רקע קודם, אלא רק ידע במתמטיקה ברמה של  4 יח"ל לפחות בציון טוב. בנוסף  ללימודים העיוניים, מתרגלים התלמידים במעבדת מחשבים משוכללת, את החומר הנלמד, ובונים פרוייקטים בנושאים מגוונים.

 

הלימודים נמשכים שלוש שנים
יסודות מדעי המחשב בכיתה ט'

מבנה נתונים ותכנות בסביבת האינטרנט (פרוייקט) בכיתה י'

ותכנות מונחה עצמים ובחינת הבגרות בכיתה י"א

 

-בכיתה ט' לומדים

מדעי המחשב א - 2 יח"ל, המתמקד באלגוריתמיקה ועקרונות תכנות מבני- קלט/פלט, סוגי משתנים, הוראות תנאי, לולאות, לולאות מקוננות, מערכים חד ודו מימדים, פונקציות

מבוא לאינטרנט.

-בכיתה י' לומדים

תכנות בסביבת האינטרנט- 1 יח"ל פנימית , וביצוע פרויקט בנושא אישי.

מבנה נתונים - אלגוריתמים ומבני נתונים: טיפוסי נתונים, מחסנית, תור, רשימה, עצים בינאריים, מיון, מיזוג, רקורסיה, יעילות.  

-בכיתה י"א לומדים

 תכנות מונחה עצמים -  הקניית ידע מקיף בתכנות בגישה החדשה: הכרת העקרונות והמנגנונים העיקריים: מחלקות, העמסה, הגדרה מחדש, המרות.

פיתוח יכולת החשיבה המופשטת בעזרת הרעיונות המתקדמים של הגישה: ירושה, פולימורפיזם וממשקים.

 

דרישות התאמה- ציון טוב במתמטיקה 4/5 יח"ל

 

ספרי לימוד 
יסודות מדעי המחשב בשפת  JAVA  - חלק א' , מבט לחלונות

יסודות מדעי המחשב בשפת  JAVA  - חלק ב' , מבט לחלונות

מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט שפת C# , מט"ח – ספר רשות

מבנה נתונים בשפת JAVA, מבט לחלונות

 

תכנות מונחה עצמים בשפת גאווה, האוניברסיטה העברית-ספר רשות

 

המקצוע מעניק בונוס ברוב המוסדות להשכלה גבוהה

ערבית
גיאוגרפיה
bottom of page