top of page

מגמות לימוד בישיבה

חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ גַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מִמֶּנָּה:          משלי כב,ו

 

מ"...מצוה שיהיה החינוך ע ל  פ י  ד ר כ ו, כי כל אדם מסוגל בטבעו לענין אחר, בין  בדעות יש שמוחם חד ויש ששכלם ישר בלתי מחודד , וצריך ללמדם כפי החכמה שנמצא בו, ובין במעשים..."ם

                                                                          (המלבי"ם)

ערבית
גיאוגרפיה
מסלול מואץ
bottom of page