top of page

ביוטכנולוגיה

מס' יחידות לימוד: 5

 

 

-רציונל

ביוטכנולוגיה- מחקר, פיתוח ושימוש במערכות ביולוגיות לתהליכי ייצור או אנליזה בתחומי התעשיה, הרפואה והחקלאות.

הביוטכנולוגיה משלבת בין שטחי מדע משלימים מתחומי הביולוגיה,ההנדסה והכימיה.

מערך הלימודים במגמת ביוטכנולוגיה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק הנמצא בתנופת התפתחות ומקרב אותם לנעשה בתעשיה ובמחקר תוך הדגשת הבינתחומיות במקצוע זה.

 

במהלך הלימודים מושם דגש על 

התנסות מעבדית

סיורים וימי עיון בתעשיה ומוסדות מחקר

קריאה מדעית

 

ערבית
גיאוגרפיה
bottom of page